Samtalsterapi

Inom gestalt talar man om den paradoxala förändringsteorin; förändring sker först när jag tillåts vara det jag är, inte det jag "borde" vara. Min förhoppning är att terapin ska stödja detta utforskande. Lär mer om gestaltterapi här.

Behovet kan variera och kanske känner du dig lockad av att:
- Utveckla din personlighet
      Kunna vara i nära relation utan att tappa bort dig själv.
      Få tillgång till din spontanitet.
      Våga vara nära ditt inre; beröra och bli berörd.
      Kunna se gränser; dina och andras.
      Öka din rörlighet mellan prestation och rofylldhet.
- Ge dig själv utrymme
      Hitta värden som är viktiga för dig och skapa mening i ditt liv utifrån dessa.
      Bygga en relation med någon som är genuint nyfiken på dig.
      Låta ”din berättelse” få plats.
      Få hjälp att tryggt närma dig jobbiga erfarenheter.
      Få en annans perspektiv på det som du är i. Vi är inte så ensamma i det som vi kan tro!

Meningsfull utveckling handlar om att få nya insikter och perspektiv. För det behöver vi alla ibland lite stöd och hjälp av någon annan. Det är ett stöd jag gärna erbjuder. 

Mottagningar

Mottagningen sker i ett rum på hälsohuset AYES (http://aysehuset.se/). Adressen är Åkervägen 1 och ligger nära Helenelunds pendeltågstationen. Fri parkering finns bakom fastigheten.
Det finns också möjlighet att komma till en annan del av Sollentuna. Adressen är Sidensvansv. 28 (och lokalen är en uthyrningsdel av vår bostad).

Parterapi

Parterapi är ett sätt att komma vidare när det upplevs som att svårigheterna i relationen inte går att lösa på egen hand. Gestaltterapi är den metod som ligger i grunden för parsamtalen. Utgångspunkten är att de flesta relationsproblem uppstår i ett negativt samspelsmönster som upprepas och vidmakthålls. Båda kan längta efter närhet och förståelse men:

● det är för mycket distans mellan er
● den ena eller båda känner sig kritiserade
● eller, inte förstådda eller bekräftade

Jag hjälper er att se och förstå samspelsmönstret där ni båda kan känna er låsta. Det är mönstret som är problemet, inte partnern. Genom ökad förståelse för det egna och den andres agerande och känslor kan öppenhet och tillit växa. Det destruktiva samspelsmönstret ersätts med ett konstruktivt.

Parterapi kan bland annat hjälpa er att: 

● Fördjupa dialogen i förhållandet
● Skapa trygghet och tillit
● Hantera frustrationer
● Bryta gamla och destruktiva mönster
● Hitta nya sätt att lösa problem på
♥ Återskapa passionen

Prissättning

SAMTALSTERAPI (ENSKILD)

800 kr/timme

PARTERAPI

1000 kr/timme

Tillagd i varukorgen